ALS LOKAAL ZICH UITBREIDT: PODOLOGIE

Een lokaal letsel breidt zich uit: biomechanische ketens, de mogelijkheden van podologie

Podologie is een belangrijk hulpmiddel om de houding van de patiënt passief te corrigeren. Tevens is deze module een soort ‘herhaling’ van de Basisopleiding. Hoe werken de diverse onderdelen precies samen? Zowel om ‘gezond’ te functioneren als in disfunctie. De puzzelstukken vallen nu op hun plaats. Dat vraagt ook nu weer om een gestructureerde aanpak.

De aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat boven de voet en die aan de voet worden zorgvuldig gescheiden.

De cursus podologie (de functie van de voet, de werking van de plantaire fascia, de diverse voetvormen) zijn vaak bepalend voor de functie van de rest van het lichaam, ‘boven de enkels’. Er is dus niet enkel een verband tussen voetstatiek en rugproblemen. De relatie gaat veel verder, niet enkel statisch, zeker ook dynamisch. Deze verbanden krijgen de voorrang in deze module. De werking van onze oprichting middels een sturing die Smith-predictor wordt genoemd is zeer belangrijk.

Wat kan je na deze cursus in de praktijk uitvoeren?

- de cursus omvat het maken van een voetafdruk, het werken met de podometer, de rol van beenlengteverschillen (ook bij kinderen), begrippen als demping, drukverdeling, lengte- en dwarsgewelven interpreteren en indien nodig aanpassen

- de ganse biomechanische keten onderkennen en aanpakken die start met (overdreven) hol- of platvoet(en). De integratie aanpakken van de gevolgen van een valgus- of valgusstand naar hoger gelegen lokale problematiek als bv. de anteversie van het bekken.

- het eventueel eenvoudig aanpassen van beenlengteverschil, aanbrengen van demping, drukverdeling, wigging naar varus of valgus, lengte- en dwarsgewelfondersteuning, dus het zelf vervaardigen van zolen. Er zijn geen grote investeringen gemoeid met het opstarten ervan.

- er wordt u een systeem aangeleerd dat stap voor stap in iedere moderne kinepraktijk kan worden toegepast. Hoe dan ook, een zeer boeiende ervaring waar snel mee aan de slag kan worden gegaan.

Een uitgebreid theoretisch syllabus, een wegwijzer in materialen en adressen leidt je door het podobos.

NOOT: verwacht geen pedicure en wondverzorging in deze cursus.

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”