Basisopleiding tot Bewegingsconsulent

De Associatie gebruikt een doende pedagogie. Dus ook hier, zelf aan de slag. Bij inschrijving wordt je het drieveldenmodel voor artsen en dat voor de kinepraktijk toegestuurd. We verwachten dat je een aantal patiëntendossiers doorneemt om deze te gebruiken als we aan de slag gaan op de eerste cursusdag. Je speelt dan zelf de (moeilijke?) patiënt. Je collega tracht je verhaal en je verachtingen samen met jou in het model te plaatsen. Van bij aanvang dus in de echter ‘praktijk’. Toegepaste bewegingswetenschap dus.

Als voorbereiding wordt u gevraagd om een kort schriftelijk verslag (telkens maximum een A5) te maken van een behandeltraject van één patiënt met een redelijk eenvoudig lokaal letsel en van één chronische patiënt met een veralgemeende problematiek (van intake tot eindevaluatie en nazorg). Ook wordt u gevraagd om - aan de hand daarvan - uit te schrijven wat de doelstellingen en de verwachtingen zijn bij het volgen van deze cursus. Samen komen we dan tot ‘methodisch handelen’. 

Wat kan je na deze cursus in de praktijk uitvoeren?

• Een ideaal behandeltraject opmaken vanuit een kineveldenmodel, in aansluiting en parallel aan een artsenveldenmodel. Het model belasting – belastbaarheid als rode draad gebruiken tijdens het traject met de patiënt.

• Bewust zijn van een multimodaal model: rekening houden met andere factoren zoals onder andere EBM-richtlijnen, psychologische processen die het verloop beïnvloeden, de principes van informed consent.

• Tijdens het grootste deel van de cursustijd worden de principes aangeleerd en ingeoefend aan de hand van de meest voorkomende ‘lokale’ problemen in de doorsnee kinepraktijk. Voorlichting, instructie en scholing van enkel-, elleboog- en schouderklachten. Doch ook voor knieklachten (steun- en strekapparaat) en enkelletsels. 

Uiteraard ook rug- en nekklachten. Telkens opgedeeld in flexiegeprovoceerde en extensiegeprovoceerde klachten. De opdeling? Die komt zo uit het kineveldenmodel naar voor. 

• Gebruiken van documentatie om de therapietrouw te verbeteren: thuis-rekoefeningen en thuis-versterkingoefeningen.

Er is een uitgebreid syllabus en er zijn de diverse boekjes. Indien gewenst kunnen deze worden voorzien van uw persoonlijke gegevens. Er is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar die wordt meegegeven op memory-stick.

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”