CHARTER


HOE 9 + 9 = 15 KAN ZIJN

Beide veldenmodellen sluiten bij elkaar aan en overlappen elkaar. Ze kunnen dus worden gezien als één geheel. Zo ontstaat naar de patiënt toe een communicatie die eenduidig is en van een zelfde medische taal uitgaat.

Het veldenmodel voor de kinesitherapie kan gezien worden als een basischarter van waaruit gedacht en gehandeld kan worden door én de patiënt, én de kinesist (optredend als bewegingsconsulent) én de arts

Op de hierna volgende pagina's houden we de struktuur van het kine-veldenmenu aan. Uiteraard is er een interactie tussen de lokale, regionale en centrale (ont)regelingen. Deze komen in de diverse cursussen ook steeds aan bod. We gaan ook de moeilijkheden niet uit de weg. Zie daarvoor de 'ja-maar' patiënt.

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”