Kennis, vaardigheden en attitude

Door de ervaring die we hebben met de MEERleerSESSIES (gedurende drie uur met maximaal twee collega’s aandacht geven aan een bepaald onderdeel van het cursusaanbod dat vooraf duidelijk werd afgesproken) zal in de toekomst deze formule de voorkeur genieten. We hebben ervaren dat deze methode de grootste effecten oplevert.

Let wel. We vinden dat je je niet moet verplaatsen voor het aanhoren van ‘hoorcolleges’. Daarom krijg je vooraf alles toegezonden wat nodig is (indien van toepassing) om je in te werken in de materie. De uiteindelijke cursusuren kunnen dan maximaal worden benut voor praktijk, discussies omtrent hoe een en ander kan worden toegepast in een reeds bestaande praktijkcontext.

We volgen dus voor onze cursisten eenzelfde pedagogie als deze voor patiënten. Volgens John Dewey is het zo dat vooraleer je een opdracht van iemand anders kan uitvoeren je eerst jezelf een opdracht moet kunnen geven. Gewoon aanwezig zijn tijdens de cursus, syllabus mee naar huis nemen en diploma aan de muur hangen is niet waar we voorstander van zijn.

Beknopt overzicht van wetenschappelijke artikels.

BASIS OPLEDING TOT BEWEGINGSCONSULENT

• Arthritis: Rational Therapy and Rehabilitation. R. L. Swezey. Pp. 242. Saunders: Philadelphia. 1978.

• lngalil Lindström, Carl Öhlund, Claes Eek; Leif Wallln, Lars-Erlk Peterson, Wllbert E Fordyce, Alf L Nachemson. The Effect of Graded Activity on Patients with Subacute Low Back Pain: A Randomized Prospective Clinical Study with an Operant-Conditioning Behavioral Approach. Physica1 Therapy / Volume 72, Number 4/April 1992

PODOLOGIE

• R.C. Miall, D. J. Weir, D. M. Wolpert, J. F. Stein, Is the Cerebellum a Smith Predictor? Journal of Motor Behavior, 1993, Vol 25, No.3, 203-216 

• Karl T. Bates, David Collins, Kristiaan D’Aout,The evolution of compliance in the human lateral mid-foot. Published by the Royal Society, 24 July 2013

MUSCULI

• Garvey TA, Marks MR, Wiesel SW. A prospective, randomized, double-blind evaluation of trigger-point injection therapy for low-back pain. Spine 1989;14:962-964. 

• Orlando Mayoral, Isabel Salvat, María Teresa Martín, Stella Martín, Jesús Santiago, José Cotarelo, and Constantino Rodríguez. Efficacy of Myofascial Trigger Point Dry Needling in the Prevention of Pain after Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013 (2013), Article ID 694941, 8 pages

• Myofascial Pain Syndromes – Trigger Points. David G. Simons, Jan Dommerholt, Journal of Musculoskeletal Pain, Vol. 12(1) 2004

DOORVOELDBEWEGEN©

• Paul Little, George Lewith, Fran Webley, Maggie Evans, Angela Beattie, Karen Middleton, Jane Barnett, Kathleen Ballard, Frances Oxford, Peter Smith, Lucy Yardley, Sandra Hollinghurst, Debbie Sharp. Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage for chronic and recurrent back pain. British Medical Journal 2008;337:a884

• C Stallibrass, C Chalmers. Randomized controlled trial of the Alexander Technique for idiopathic Parkinson’s disease. Clinical Rehabilitation 2002; 16: 705–718

'JA MAAR'

• Why don't patients do their exercises? Understanding non-compliance with physiotherapy in patients with osteoarthritis of the knee. R Campbella, M Evansa, M Tuckerb, B Quiltyb, P Dieppec, J L Donovana. Public health policy and practice. J Epidemiol Community Health 2001;55:132-138 ( February )

• Daniel M. Wegner. The Mind’s Best Trick: How We Experience Conscious Will. Trends in Cognitive Sciences, February, 2003

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2015”