MEERleerSESSIES

Praktijk versus theorie

Theoretische kennis omzetten in goede praktijk blijkt niet altijd evident.  Dikwijls komt men niet verder dan de eigen ervaring.

Kennis en informatie kan onzeker zijn en wijzigt voortdurend. Dat is de sterkte ervan, daardoor begrijpen we steeds meer en kunnen we betere behandelplannen uitwerken.

Maar hoe deze evolutieve kennis vertalen in vaardigheden en attitude? Doen we het goed? Wat is de ervaring van onze collega’s?

Daarom organiseren wij onze opleidingen in MEERleerSESSIES, modules van telkens 3 uur en met maximaal twee collega’s erbij.

Het zijn praktijkopleidingen, d.w.z. we gaan er van uit dat je de theorie kent (vooraf sturen we je een en ander op) zodat we van bij het begin kunnen starten met het inoefenen van vaardigheden, vaardigheden waarin de kennis besloten ligt.

Bijzondere aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden.  Attitude, acceptatie, commitment… de (neuro) psychologie en de kinesitherapie groeien naar elkaar toe. Hoe deze vaardigheden om te zetten in een werkbaar bewegings-, behandelplan. Ervoor zorgend dat de patiënt beseft dat herstel enkel en alleen uit zichzelf kan komen.

Goede praktijk kan immers niet zonder een actieve patiënt, wijn oemen hem daarom 'actiënt'.

BASIS OPLEDING TOT BEWEGINGSCONSULENT

MéérleerSessies: modules van telkens 3uur.

Wat is er nieuw? We passen het kinevelden-model toe op één aandoening. M.a.w. we bekijken de patiënt op drie niveau’s.

Bijvoorbeeld: de hoofdklacht is “een tenniselleboog”.

Lokaal: pijn aan elleboog + functioneert de patiënt op een wijze die de elleboogstructuren blijven overbelasten?

In het laatste geval bestaat de kans op verdere verwikkeling, de kans op een regionaal probleem.

Regionaal: pijn elleboog, maar nu is daar schouder- en/of nekpijn en stijfheid bijgekomen.

Centraal: er is sensitisatie ontstaan. Er is sprake van disfunctie. De sturing van de arm en van het gehele lichaam wijzigt zich.

Op elk niveau is de  aanpak functioneel.

De MEERleesSESSIES hebben een zeer praktijkgerichte benadering waarbij je zelf een casus aanbrengt  (niet verplicht) binnen de module die je kiest.

Modules:

• model Belasting / Belastbaarheid / Belastingbeperking

• flexieproblematiek van de lagerug (Primair Discogene Aandoeningen)

• extensieproblematiek van de lagerug (Secundair Discogene Aandoeningen)

• flexieproblematiek van de nek (Primair Discogene Aandoeningen)

• extensieproblematiek van de nek (Secundair Discogene Aandoeningen)

• schouderpijn: van peesoverbelasting tot frozen shoulder

• tenniselleboog

• het femoro / pelvisch / lumbale complex: de heup, het SI ‘gewricht’...

• het knie-strekapparaat: patella, pees en spierproblematiek...

• het knie-steunapparaat: meniscus, banden, stabiliteit, coördinatie...

• de enkel en de relatie tot de hoofdpositie

• spierletsels    

• thuisrekoefeningen

• … je kan een specifiek onderwerp aanbrengen, we zien of we je dan kunnen helpen.    

Interesse in één van deze modules? Stuur een mail naar Jan@beweging.org.

Geef naam en telefoonnummer op en het tijdstip waarop je best wordt gecontacteerd.

PODOLOGIE

Een lokaal letsel breidt zich uit: biomechanische ketens, de mogelijkheden van podologie.

Podologie is een belangrijk hulpmiddel om de houding van de patiënt passief te corrigeren. Tevens is deze module een soort ‘herhaling’ van de Basisopleiding.

Hoe werken de diverse onderdelen van het lichaam precies samen? Zowel om ‘gezond’ te functioneren als in disfunctie. De puzzelstukken vallen nu op hun plaats. Dat vraagt ook nu weer om een gestructureerde aanpak.

De aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat boven de voet en die aan de voet worden zorgvuldig gescheiden.

De cursus podologie (de functie van de voet, de werking van de plantaire fascia, de diverse voetvormen) zijn vaak bepalend voor de functie van de rest van het lichaam, ‘boven de enkels’.

Er is niet enkel een verband tussen voetstatiek en rugproblemen. De relatie gaat veel verder, niet enkel statisch, zeker ook dynamisch. De verbanden komen uitvoerig aan bod in deze modules. De werking van onze oprichting middels een sturing, de Smith-predictor, is zeer belangrijk.

Wat kan je na deze cursus in de praktijk uitvoeren?

- De cursus omvat het maken van een voetafdruk, het werken met de podometer, de rol van beenlengteverschillen (ook bij kinderen), begrippen als demping, drukverdeling, lengte- en dwarsgewelven interpreteren en indien nodig aanpassen.

- De ganse biomechanische keten onderkennen en aanpakken die start met (overdreven) hol- of platvoet(en). Het aanpakken van de gevolgen van een valgus- of valgusstand in de hoger gelegen structuren als bv. een anteversie van het bekken.

- Het eventueel eenvoudig aanpassen van beenlengteverschil, aanbrengen van demping, drukverdeling, wigging naar varus of valgus, lengte- en dwarsgewelfondersteuning…

- Er wordt je een systeem aangeleerd dat stap voor stap in iedere moderne kinepraktijk kan worden toegepast. Hoe dan ook, een zeer boeiende ervaring waarmee je snel aan de slag kan .

Modules:

• Basisbegrippen en links naar de dagelijkse praktijk

• Varusvoeten: de mogelijke problemen en de correcties (actief/passief)

• Valgusvoeten: de mogelijke problemen en de correcties (actief/passief)

• Van teen tot kop: de osteo/musculaire ketens

INTERESSE IN ÉÉN VAN DEZE MODULES? STUUR EEN MAIL NAAR JAN@BEWEGING.ORG.
GEEF NAAM EN TELEFOONNUMMER OP EN HET TIJDSTIP WAAROP JE BEST WORDT GECONTACTEERD.

REGIONALE PROBLEMATIEK: MUSCULI

De aanpak van Triggerpoints, myofasciale pijn en disfunctie: de methode van Dr. Travell en Dr. Simons.

De MEERleerSESSIES Musculi behandelen de problematiek van de acute en  de chronische spierpijnen.

Van acuut (meestal lokaal) naar chronisch (ook de plaats, de regio met pijn is nu geëvolueerd). Hoe en waarom evolueert een acute klacht naar een chronische problematiek? Wat kan je eraan doen en vooral, wat moet de patiënt doen / laten? De visie van Dr. Travell en Dr. Simons (triggerpoint therapie) sluit aan bij de recente medisch-wetenschappelijke inzichten en de kennis uit de bewegingswetenschappen. 

Wat kan je na deze cursus in de praktijk uitvoeren?

• De aanpak van de myofasciale problematiek met o.a. het prikken (dry needling) van de triggerpoints, en met rek- en spraytechnieken (stretch and spray) van de gespannen spieren. Steeds wordt de link geldegd naar de onderhoudende factoren. Zie hoofdstuk 4 in The Triggerpoint Manual van Travell en Simons, Perpetuating factors.

• het (her)conditioneren van de verzwakte spieren, de ergonomische voorwaarden om herstel te bespoedigen en om herval te voorkomen.

Modules:

• basistechnieken / patiëntveiligheid / plaatsing van de problematiek tussen de lokale en de veralgemeende problematiek middels veldenmodel.

• module met de meestvoorkomende triggerpoints van nek en lende.

• module met de meestvoorkomende triggerpoints van de onderste ledematen.

• module met de meestvoorkomende triggerpoints van de bovenste ledematen.

INTERESSE IN ÉÉN VAN DEZE MODULES? STUUR EEN MAIL NAAR JAN@BEWEGING.ORG.
GEEF NAAM EN TELEFOONNUMMER OP EN HET TIJDSTIP WAAROP JE BEST WORDT GECONTACTEERD.

DOORVOELDBEWEGEN / EMOTENSEGRITY (Engelse benaming)

Centrale (veralgemeende) problematiek: aanhoudende pijn en/of moeheid.

De MEERleerSESSIES zijn uitsluitend voor cursisten uit de voorbije jaren die reeds de volledige cursus DoorvoeldBewegen gevolgd hebben en die de kennis / vaardigheden over één of ander specifiek onderdeel ervan willen herhalen of verfijnen.

Ook nu weer maximaal 2 cursisten en 1 lesgever. De sessies kunnen doorgaan in de eigen praktijk of deze van de mede-cursist, of er wordt een plaats afgesproken.

Je mag zelf een onderwerp / onderdeel aanbrengen of je kiest uit volgende modules:

• Het geven van cues (hints): de uitlag aan de patiënt waarom hoe bewegen belangrijker is dan hoeveel.

• De basis-études zelf kunnen uitvoeren

• Het overbrengen van de eigen kennis / ervaring aan een ander.

• NIEUW: de specifieke cues voor Parkinson-patiënten.

INTERESSE IN ÉÉN VAN DEZE MODULES? STUUR EEN MAIL NAAR JAN@BEWEGING.ORG.
GEEF NAAM EN TELEFOONNUMMER OP EN HET TIJDSTIP WAAROP JE BEST WORDT GECONTACTEERD.

DE 'JA-MAAR'  PATIENTEN

Acceptatie en commitment.

Iedereen kent het verhaal: de patiënt is betrokken en wil het traject volgen dat je voorstelt… tot de ja-maar’s komen en ook de nee-want reacties.

Hoe daarmee om te gaan en hoe de ja-maar’s omvormen naar handelen.

Praktische Filosofie kan ons daarbij helpen. De belangrijkste les is om niet op elke vraag een antwoord te geven. Moeilijker dan je denkt, willen antwoorden blijkt een ingebakken reflex.

Hou voor ogen dat voor de patiënt niet het antwoord belangrijk is, wel het stellen van een betere vraag. Eenmaal je deze techniek onder de knie hebt, wordt het traject bij chronische pijn/moeheid een stuk lichter. Voor de patiënt maar ook voor jezelf.

Het gaat hier niet om een vorm van psychotherapie of om cognitieve gedragstherapie. Wat is het wel: een methodiek om revalidatiebelemmerende factoren te beïnvloeden en om te buigen.

Dit is de enige opleiding die niet in MEERleerSESSIES kan gegeven worden. 

Binnenkort organiseren we een kennismakingdag.

Wil je uitgenodigd worden voor de kennismakingsdag, stuur een mail naar Jan@beweging.org

INTERESSE IN DE KENNISMAKINGSDAG? STUUR EEN MAIL NAAR JAN@BEWEGING.ORG.
GEEF NAAM EN TELEFOONNUMMER OP EN HET TIJDSTIP WAAROP JE BEST WORDT GECONTACTEERD.