OPLEIDINGEN

De Associatie ontstond aan de behoefte om kennis, vaardigheden en attidudes uit te wisselen tussen collega's. Waar in het begin de nadruk lag op de aanpak van lokale problematiek verschoof de aandacht naar de veralgemeende / centrale problematiek.

Het model belasting / belastbaarheid bleef wel een centraal aandachtspunt. Eveneens de thuistijd. Deze werd van bij aanvan als belangrijker geacht dan de tijd die de patiënt in de praktijk doorbracht. Je kan immers niet pretenderen dat 1 % van de tijd op kan tegen de resterende 99 % van de tijd.

“© copyright – Jan b Eyskens – 2015”