The "Yes-But" patient

Omgaan met de ‘ja-maar’ (doch ook met de ‘neen-want’) patiënt: een specifieke communicatieve vaardigheid.

Om het eenvoudig te stellen: mind en body werken niet steeds efficiënt samen. Door nieuwe lichamelijke ervaringen stelt de patiënt zijn bestaande overtuigingen in vraag. Overtuigingen steunen op ervaringen, nieuwe ervaringen stellen dus oude overtuigingen in twijfel. Maar. 

Al waren de patiënten tijdens het consult blij thuis te kunnen verder werken aan hun herstel, bij het volgende consult waren er vaak een reacties als “ik ben mijn blad verloren”, “ik ben vergeten hoe het precies moest”, “ik had geen tijd”,... 

Hun verstand was het eens met de raad (linker hersenhelft?), verstond ook de logica ervan, dus stemde wel toe, doch hun lichaam antwoordde met een duidelijke ‘maar’. En “ja-maar” mag je wel gelijkstellen aan “NEE”. Stroeken (Kleine psychologie van het gesprek), stelt dat de 'ja' vanuit een soort beleefdheid afkomstig is. Prof. Paul Verhaeghen stelde reeds dat de patiënt van vandaag niet meer deze is uit de tijd van Freud. Hoe daar mee omgaan was de kwestie.

Filosofisch consulent Harm van der Gaag stelt dat je juist de vraag moet bevragen. Zo worden de bij de patiënt aanwezige mogelijkheden aangeboord. Wat Harm beoogt is dat zijn bezoeker leert een betere vraag te formuleren. Ik had snel door dat er een grote parallel bestond tussen Harm’s methode en DoorvoeldBewegen. Beide systemen werkten vanuit de patiënt zelf. Beide systemen versterken de emergente mogelijkheden die reeds in de patiënt aanwezig zijn. We spreken immers door ons lichaam, eerder dan met ons lichaam. Het voor de patiënt verborgene mag deze nu zelf ontdekken, ont-dekken. De ‘antwoorden’ - onder de vorm van een nieuwe vraag - die dan komen passen de patiënt beter. Vaak gebeurt het dat de patiënt juist met de vraag kan leven en niet meer zo dwingend op zoek is naar een antwoord. Vergelijk het met het niet meer maken van jerky bewegen. Alles moet zo snel niet meer. Je body kan dan weer wat meer in peace, minder in pieces functioneren. Klik onderaan op www.beweegreden.be. voor meer info. De site kan gezien worden als de spiegel van www.spasmofilie.be.

De lezing die Harm hield op 24 augustus 2013 ter gelegenheid van de Dag van de Filosofische Praktijk te Leusden kan u aanvragen via een mail naar jan@beweging.org

En zeker ook Harm van der Gaags' boek: Wie het NIET weet mag het zeggen.

Meer praktische info onder het laatste tabblad OPLEIDINGEN

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”